IMPORTANT! Clasamentul concursului „Dezlegătorul anului” se poate accesa din meniul de mai sus.

vineri, 14 aprilie 2017

ABC ENIGMISTIC (12) prezentat de Ladislau Strifler - METAGRAMA ÎN VERSURI

TERMINOLOGIE FOLOSITĂ ÎN ENIGMISTICĂ
Titlu: parte a problemei care definește sfera noțională din care face parte soluția. (ex.: PROVERB; ÎN CONCEDIU; LA ȘCOALĂ etc.)
Gen: tipul, încadrarea enigmistică a problemei. (ex.: Rebus; Rebus reflexiv; Monoverb, Criptografie ș.a.)
Cheie: o înșiruire de cifre despărțite, după caz, de virgulă care reprezintă numărul de litere al fiecărui cuvânt din interpretare, respectiv soluție. (ex.: 1-2, 6, 6, 2, 5;  2, 4, 4, 8; 3-10) sau o secvență de X-uri, O-uri sau chiar litere ale interpretării/soluției, pentru unele genuri enigmistice care presupun schimbarea (metagramele), eliminarea (problemele eliptice) sau inserarea unor litere în soluție (problemele cu incastru și intars), exemplificând exact poziția acestora în cadrul cuvântului. (ex.: OXXXX = OXXXX pentru CARTE - MARTE; XXXUXX pentru CĂRUȚE).
Bideterminare: reprezintă de fapt titlul problemei. Lingvistic, elementul de compunere BI- înseamnă de „două ori”, dar cuvântul bideterminare s-a împământenit cu sensul de „a doua determinare”. La începuturile enigmisticii, problemele nu aveau titlu și erau „determinate” (cu sensul de precizate) doar prin gen și cheia aferentă genului. S-a constatat că aceasta nu este de ajuns, iar la unele probleme se poate ajunge la soluții duble. Era necesară, așadar,  definirea exactă a sferei din care face parte soluția. Astfel s-a născut bideterminarea (determinarea dublă a problemei), prin specificarea într-un pseudotitlu a genului și sferei noționale (ex.: Monoverb geografic, Rebus proverbial, Rebus aviatic), înlăturând echivocul și dând o mână de ajutor la dezlegare. Unele probleme sunt mai ușor de dezlegat dacă se cunoaște domeniul pe care trebuie să „aterizeze” soluția. Ușor, bideterminarea monobloc a fost înlocuită de titlul propriu-zis,  genul enigmistic fiind trecut înaintea cheii problemei, în paranteză.
Ligamentare: cerință a enigmisticii moderne de a folosi ligamentele și tehnica aferentă, care prin unirea finalului unui cuvânt cu începutul celui de al doilea cuvânt formează un alt cuvânt cu înțeles de sine stătător (ex.: RAMĂ + GARAJ = MĂGAR).

METAGRAMA ÎN VERSURI

Metagramă:  substituirea unei litere (cu alta) dintr-un cuvânt și formarea unui alt cuvânt cu sens diferit. În termeni lingvistici, aceste două cuvinte, sau mai multe, se numesc paronime. Evidențierea metagramei se face fie în imagine, fie în cheia literală formată din X și literele substituite (ex.: CXXXX, MXXXX, PXXXX, TXXXX pentru CARTE - MARTE - PARTE - TARTE).
    Metagrama poate fi o enigmă în versuri, destul de puțin abordată în prezent, sau cu prezentare imagistică (metagrama ilustrată), cu citire directă a imaginii. Acest tip de problemă poate avea mai multe soluții, în funcție de numărul de paronime, denumită și metagramă multiplă. Similar și altor enigme, varianta ilustrată poate fi și anagramată. Alte variante de metagramă sunt: silogistică, deplasată, metaramă - o variantă hibridă, unde litera metagramată este înlocuită cu două litere, oarecum similar intarsului (cu restricția ca aceste două litere să fie cea precedenta și următoarea din alfabet, dar cu înlesnirea că aceste două litere nu trebuie să fie neapărat în interiorul cuvântului soluție) și o formă specială de metagramă anagramată numită metanagramă, în care din cuvântul de bază (conform principiului, având în componență o literă A, Ă sau Â) se înlocuiește succesiv câte o vocală în ordine alfabetică (e, i , o ,u) iar prin anagramarea acestora se găsesc alte patru soluții, conform cheii date.

    Interpretarea textului (metagrama în versuri): Versurile, distihurile, catrenele definesc pe rând fiecare paronim al metagramei, ascunzând într-o definiție subtilă, dar nu  foarte complicată, și cuvântul de bază, și celelalte soluții.
    Începând cu versificări simpliste, cu valoare lirică redusă:
Pe neaua albă lucitoare,
Precum e coala de velină
Cu săniuțele ușoare,
zburăm voioși pe panta lină.
Soluție: HÂRTIE - PÂRTIE
metagrama în versuri a evoluat spre exprimări mai pretențioase și mai elaborate:
E horă-n sat. Și iată-le pe rând
Venind de-a valma fetele gătite
Cu ii și fote - și pe cap purtând
Podoabe din mătăsuri înflorite.

Se prind în jocul viu amețitor,
Lovesc pământul mai încet, mai tare,
Și nu se lasă când pe fruntea lor
Apar vădite semne de sudoare.
Soluție: BROBOADE - BROBOANE

În cazul metagramei în versuri, pentru facilitarea dezlegării, se obișnuiește a se da și o cheie literală prin exemplificarea cu 0 a literei metagramate (ex.: XX0XXXX), mai mult pentru un control al soluției, evitându-se totuși înlesnirea excesivă prin prezentarea în clar a substituției. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu