IMPORTANT! Clasamentul concursului „Dezlegătorul anului” se poate accesa din meniul de mai sus.

miercuri, 13 septembrie 2017

ABC ENIGMISTIC (20) - SCART

TERMINOLOGIE FOLOSITĂ ÎN ENIGMISTICĂ
Titlu: parte a problemei care definește sfera noțională din care face parte soluția. (ex.: DECĂDERE; ALB ȘI ARGINTIU)
Gen: tipul, încadrarea enigmistică a problemei. (ex.: Scart literal, Scart ilustrat diseminat)
Cheie: o înșiruire de cifre sau literele X și 0, despărțite, după caz, de virgulă care reprezintă numărul de litere al fiecărui cuvânt din citire/interpretare, respectiv soluție. (ex.: 1-2, 6, 6, 2, 5;  X0XXXXX)
Bideterminare: cuvânt folosit exclusiv în domeniul rebusist ce desemnează impropriu titlul. Lingvistic, elementul de compunere BI- înseamnă de „două ori”, dar cuvântul bideterminare s-a împământenit cu sensul de „a doua determinare”. La începuturile enigmisticii, problemele nu aveau titlu și erau „determinate” (cu sensul de precizate) doar prin gen și cheia aferentă genului. Pentru evitarea soluțiilor duble s-a impus specificarea într-un pseudotitlu a genului și sferei noționale (domeniul din care face parte soluția). (ex.: Scart agricol, Scart pentru copii, Scart ilustrat anagramat răcoritor)
Eliptic: (elipsă) se va elimina o literă din citirea sau interpretarea imaginilor/semnelor/versurilor.
Incastru: se va introduce o literă  sau o silabă în cuvântul rezultat după citirea sau interpretarea imaginilor/semnelor/versurilor.
Diseminat: atribut folosit exclusiv la genul scart, definește mai multe  litere disparate ce trebuie eliminate.
Silabic: atribut al problemelor enigmistice care indică introducerea /eliminarea unei silabe din citirea sau interpretarea imaginilor/versurilor.
Anagramare: schimbarea ordinii literelor în soluție în așa fel încât să nu existe o succesiune mai mare de 2 (două) litere din imaginile citite. (ex.: CARTE = CRETĂ, CERAT, CĂTRE, CERTĂ; cuvântul ECART ar fi insuficient anagramat deoarece avem un șir identic de patru litere)


SCART


Scartul este problema enigmistică eliptică la care soluția este un singur cuvânt.  Ca și multe alte enigme, în perioada de pionierat a enigmisticii, scartul  a fost prin excelență o enigmă versificată, împletind pe parcursul dezvoltării, din ce în ce mai trainic, valorile enigmistice cu cele lirice. Cu timpul a atras și valențe imagistice și anagramate îmbogățind astfel familia scartului (scart ilustrat, scart ilustrat anagramat).
La soluția scartului se ajunge prin eliminarea uneia (literal), a două sau mai multe litere disparate (diseminat) sau a unei silabe (silabic). Literele eliminate vor fi evidențiate în cheie (ex.: XXXMXXX pentru PALMIER - PALIER, XXLXXEX pentru PALMIER - PAMIR). 
Interpretarea textului (scart versificat): Versurile, distihurile, catrenele definesc pe rând cele, de regulă, două cuvinte ale enigmei, ascunzând într-o definiție subtilă, dar nu  foarte complicată, și cuvântul de bază - cel din care se va extrage litera -, și cuvântul soluție. Formularea „de regulă” lasă loc scartului multiplu (în cascadă), când pornind dintr-un cuvânt de bază ajungem la cuvântul soluție prin doi sau mai mulți pași (ex.: CLARITATE, CARITATE, CARIATE, CARATE, CARTE ș.a.m.d). Imaginația dezlegătorului este pusă la încercare, similar șaradei, prin descifrarea definițiilor și găsirea cuvintelor cheie.
Citirea imaginii (scart ilustrat): Având de găsit un singur cuvânt, prezentarea trebuie să fie concisă, fără echivoc, redând cât se poate de evident cuvântul căutat, fără alte elemente perturbatoare. Fiind oarecum superfluă specificarea „scart ilustrat”, atunci când prezentarea este în imagine, de multe ori se omite a se scrie „ilustrat”. Spre deosebire de varianta versificată, scartul ilustrat nu prezintă cuvântul soluție.
-------
Trecând în revistă principalele însușiri ale acestei enigme să vedem, pe rând, variantele de prezentare (exemplificările mențin grafia vremii):
Maxy KOWLER - sub pseudonimul MEKA - în revista Jocul Nostru Nr. 136 ne propune spre dezlegare:

DECĂDERE

Scart literal de MEKA


În lumea asta plină de visare
La fiecare colț al dezolării
Un cerșetor ne cere îndurare
Un decăzut pe treptele uitării.

El stă cu mâna’ntinsă și schiloadă
Înfometat și slab ca vai de lume,
Uitat de furnicarul de pe stradă
Și’n lumea asta n’are nici un nume.

Cuvânt de bază: INFIRM
Soluție: INFIM

M. Ad. Lăzărescu - tot în revista Jocul Nostru Nr. 213 ne prezintă viziunea lui asupra scartului printr-o adevărată poezie:

ALB ȘI ARGINTIU...

Scart silabic


Din zori albastre se înfiripă,
cu trilu’ primului cocoș.
pornită în valuri de risipă,
s-a strecurat într-o clipită
printre perdele nepoftită
să bată în gene cu reproș...!!

Apare pe furiș-tip-til
prin picături de cer vernil,
îți suflă - fuu... - în lumânare
și pe furiș-tip-til - dispare...!!

Apoi... Acelaș roș nespus,
însă acuma - la Apus,
Acelaș orizont ce moare
Schimbând Luceafărul pe Soare...

Iar prin brazii din pădure
apare în tril de mandoline,
minciuna buzelor să fure,
Amanta nopților senine...!

S-a strecurat strălucitoare,
la patul unei cititoare
care avea întinsă mâna;
Vrei deslegarea? Sunt eu...
Dar Jocul Nostru ce-o să spună?
La revedere! Noapte Bună...!!

Cuvânt de bază: LUMINA
Soluție: LUNA

Variantele de mai sus  ale scartului nu prezintă versiuni anagramate. Litera, silaba  sau grupul de litere ce urmează a fi eliminate nu sunt definite, dar în enigmistica modernă ele pot fi evidențiate în cheie prin cifra 0 sau chiar litera în clar.

Dorind să vă testăm cunoștințele acumulate până acum, propunerea noastră spre dezlegare ar fi următoarea:


ORIENTARE

(Scart: XXXXXRX)


Implicat într-o scenetă
întregește-o ambianță.
L-ai lua drept recuzită
dacă n-ar fi o ființă 
chiar și fără relevanță.

La babord stă și privește
la străvechiul instrument,
care nicicând nu greșește,
și-ți arată calea bună
într-un mod chiar consecvent.

6 comentarii: