IMPORTANT! Clasamentul concursului „Dezlegătorul anului” se poate accesa din meniul de mai sus.

miercuri, 6 decembrie 2017

ABC ENIGMISTIC (24) - MONOVERB - P2

TERMINOLOGIE

Titlu: parte a problemei care definește sfera noțională din care face parte soluția. (ex.: TEATRALĂ; EMULAȚIE)
Gen: tipul, încadrarea enigmistică a problemei. (ex.: Monoverb, Monoverb ilustrat) Cheie: o înșiruire de cifre sau literele X și 0, despărțite, după caz, de virgulă care reprezintă numărul de litere al fiecărui cuvânt din citire/interpretare, respectiv soluție. (ex.: 4-8;  2,3,5=10, XXX + OO = XOOXX)
Bideterminare: cuvânt folosit exclusiv în domeniul rebusist ce desemnează impropriu titlul. Lingvistic, elementul de compunere BI- înseamnă de „două ori”, dar cuvântul bideterminare s-a împământenit cu sensul de „a doua determinare”. La începuturile enigmisticii, problemele nu aveau titlu și erau „determinate” (cu sensul de precizate) doar prin gen și cheia aferentă genului. Pentru evitarea soluțiilor duble s-a impus specificarea într-un pseudotitlu a genului și sferei noționale (domeniul din care face parte soluția). (ex.: Monoverb geometric, Monoverb cu exclamație, Monoverb nihilist) Silogistic:  determinant al problemelor enigmistice care cere un raționament deductiv, în care concluzia (soluția) se deduce din minimum două premise (enunțuri sau judecăți), majoră și minoră, ilustrate unitar în aceeași prezentare. (ex. aristotelian: A. (premisă majoră) Toți oamenii sunt muritori; B. (premisă minoră) Toți grecii sunt oameni; C. (concluzie) Toți grecii sunt muritori).
Criptografic: atribut folosit în enigmistică pentru a indica domeniul criptografiei - scrierea secretă prin folosirea unor semne convenționale. În enigmistică, această scriere secretă (criptică),  este  realizată prin particularități ale literelor sau semnelor, raporturile dintre acestea, spațierea/poziția  lor în cadrul prezentării etc., toate acestea respectând o rațiune funcțională și gramaticală.

MONOVERB

Monoverbul este problema enigmistică cel mai  des întâlnită, la concurență cu reboul. După cum îi specifică și numele, provenit dintr-un amalgam grecesc („monos” = unic, singur) și latinesc („verbum” = cuvânt), soluția enigmei constă dintr-un singur cuvânt. În numărul trecut am descris monoverbul literal. Rămânând în sfera prezentărilor literale, vom aminti cu această ocazie alte două subgenuri ale monoverbului pretabile prezentării literale și oarecum înrudite între ele.
Monoverbul cu propoziție - este varianta rudimentară și cea mai scurtă a criptorebusului, acea enigmă unde unitatea prezentării trebuie deslușită printr-o propoziție, care de multe ori este eliptică de predicat (în cazul nostru, al monoverbului, nu neapărat în cazul criptorebusului).
Monoverbul cu întrebare și răspuns - la bază fiind un monoverb cu propoziție aproape se confundă cu acesta, prezentarea fiind o propoziție interogativă la care se așteaptă un răspuns.
Interpretarea prezentării (monoverb cu propoziție): Se face în ansamblul tabloului, care este de obicei un cuvânt, dar poate fi și o imagine sugestivă. Dezlegătorul își pune întrebarea: „ce este?”, „cum pare?”, „ce proprietăți are?”, „la ce folosește?”, „ce face?” ș.a. cuvântul prezentat. Răspunsul se află printr-o propoziție simplă sau chiar diremă (enunț alcătuit din două membre, lipsit de orice verb conjugat).
Interpretarea prezentării (monoverb cu întrebare și răspuns): Efortul de gândire este mai mic decât în cazul monoverbului cu propoziție pentru că avem formulată interogarea care așteaptă un răspuns explicit.
Cheia (ambele monoverbe): are două părți (cifre), despărțite prin cratimă (ex.: 4-8). Prima parte exemplifică numărul de cuvinte care intră în compoziția propoziției, partea a doua exemplificând numărul total de litere din care este alcătuită soluția.
Să vedem și câteva exemple concrete care să înlăture dubiul asupra celor două genuri foarte asemănătoare:
Ion ȘUȘELESCU în revista REBUS 328 din 1971 ne propune următoarea prezentare:
TEATRALĂ
(Monoverb cu propoziție: 4-9)
Interpretare: INS-CE-N-ARE (4 cuv.)
Soluție: ÎNSCENARE (9 litere)
Soluția răspunde prezentării prin întrebarea „Ce este un sărac?”: Este un INS CE Nu ARE bani. Desigur, propoziția interpretării este eliptică, celelalte elemente deducându-se în contextul prezentării.
Detry (C-tin TEODORESCU) în revista TIMPUL FAMILIEI ne propunea următoarea prezentare:
MONOVERB CU PROPOZIȚIE
(2-8)
Interpretare: ARE-STARE (2 cuv.)
Soluție: ARESTARE (8 litere)
Soluția răspunde prezentării prin întrebarea „Ce particularitate prezintă un  bogat?”: ARE STARE. Propoziția interpretării nu este eliptică, fiind o inferență logică în contextul prezentării. Majoritatea soluțiilor acestui subgen sunt răspunsuri la întrebarea simplă: „ce este?” și în general se așteaptă o diremă, în opoziție cu cele două soluții prezentate mai sus, în care propoziția succintă are și predicat. Aceste probleme sunt similare celor care urmează, probleme apărute sub semnătura lui Lucian CRISTEA în revista TIMPUL FAMILIEI:
MONOVERB CU PROPOZIȚIE
(2-6)
Interpretare: OM-OLOG (2 cuv.)
Soluție: OMOLOG (6 litere)
Și alta similară, puțin mai elaborată:
MONOVERB CU PROPOZIȚIE
(2-8)
Interpretare: PARĂ-FINĂ (2 cuv.)
Soluție: PARAFINĂ (8 litere)
Exemple similare am putea da cu duiumul, dar considerăm că explicațiile  oferite până acum sunt edificatoare.
Genul cu care se înrudește este cel cu întrebare și răspuns. Ceea ce le face diferite este faptul că la cel cu întrebare și răspuns nu s-ar putea face o prezentare adecvată, nici literală, nici grafică, întrucât răspunsul nu este o consecință a prezentării, ci mai degrabă o ripostă afirmativă, negativă sau explicativă.
Câteva exemple concludente pentru o înțelegere mai bună a mecanismului ar fi următoarele:
Emil DAMIAN ne propune în REBUS 1027 din 2008:
TEXTILĂ
(Monoverb cu întrebare și răspuns: 2-6)
Interpretare: DA-RĂCIRE (2 cuv.)
Soluție: DĂRĂCIRE (6 litere)
Un răspuns afirmativ.
În REBUS 188 din 1965 apare sub semnătura a nu mai puțin de 19 autori:
MONOVERB CU ÎNTREBARE ȘI RĂSPUNS
(2-9)
Interpretare: BA-LANSARE (2 cuv.)
Soluție: BALANSARE (9 litere)
Un răspuns negativ, contradictoriu.
În REBUS 162 din 1964 apare la pagina începătorilor:
MONOVERB CU ÎNTREBARE ȘI RĂSPUNS
(2-6)
Interpretare: CU-LANȚ (2 cuv.)
Soluție: CULANT (6 litere)
Un răspuns explicativ, justificativ.
Prezentarea acestui subgen poate fi însoțită de un motiv ilustrat, la care face referire întrebarea.
Mihai CIOBEA ne propune în REBUS 126 din 1962:
Interpretare: BA-LANȚ-E (3 cuv.)
Soluție: BALANȚE (7 litere)
Continuând prezentările literale, trecem în revistă și monoverbul silogistic, un alt subgen asemănător nițel în concepție cu monoverbul cu propoziție prin faptul că soluția răspunde la întrebarea „ce este?”.
Se deosebește de celelalte prin faptul că mecanismul deductiv este puțin îngreunat de redarea ambelor premise necesare extragerii concluziei în aceeași prezentare.
Interpretarea imaginii sau literelor (monoverb silogistic): De cele mai multe ori se optează pentru prezentarea literală, oferind dezlegătorului un cuvânt, două sau chiar mai multe, însoțite de o literă care se raportează în funcție de poziție la prezentarea aleasă. De cele mai multe ori verbul copulativ „este”/„e” se subînțelege în dezlegare, astfel propoziția soluție devine eliptică de predicat ca în exemplul de mai jos, unde B-ESTE-ANCHETĂ ar fi fost exprimarea gramaticală.
Cheia: identică cu cea a monoverbelor prezentate.
ÎN CĂLĂTORIE
(Monoverb silogistic: 2-7)
Raționament logic: „B” este o etapă în succesiunea desfășurării unor evenimente de natură juridică: DELAȚIUNE - „ceva”(B) - PROCES
Concluzie: „ceva”-ul lipsă (B-ul) este ANCHETA
Soluție: BANCHETĂ
În varianta ilustrată, așa cum Vasile CAMILAR și-a imaginat în Rebus 109 din 1962, litera înlocuiește obiectul interpretat:
Raționament logic: Căldarea atârnă de frânghia cumpenei, dar noi vedem un „S” în locul ei.
Concluzie: „S”-ul este o CĂLDARE
Soluție: SCĂLDARE
În final vă propunem câte o  problemă din aproape fiecare gen atins în cadrul acestui articol.10 comentarii:

 1. PANSAMENTE;
  VOIEVODAT;
  ROSIE.
  Costel ANDREESCU

  RăspundețiȘtergere
 2. E-PANSAMENT=EPANȘAMENT;VOIE-V-O-DAT=VOIEVODAT;R-OSIE=ROȘIE

  RăspundețiȘtergere
 3. 1. FAȘĂ=PANSAMENT-E=PANSAMENTE;
  2.VOIE V-O DAT=VOIEVODAT;
  3. R-OSIE=ROȘIE.
  E.Curea

  RăspundețiȘtergere
 4. P. HRISTODULO

  ROATA = OSIE - R + OSIE = ROSIE

  RăspundețiȘtergere
 5. P. HRISTODULO

  PANSAMENT E = PANSAMENTE

  VOIE V-O DAT = VOIEVODAT

  R + OSIE = ROSIE

  RăspundețiȘtergere
 6. 1. PANSAMENTE [PANSAMENT E].
  2. VOIEVODAT [VOIE V-O DAT].
  3. ROȘIE [R este OSIE].

  RăspundețiȘtergere
 7. 1. EPANŞAMENT [E PANSAMENT]
  2. VOIEVODAT [VOIE V-O DAT]
  3. ROŞIE [R OSIE]

  RăspundețiȘtergere
 8. EPANȘAMENT (E-PANSAMENT)
  VOIEVODAT (VOIE V-O DAT)
  ROȘII( R-OSII)

  RăspundețiȘtergere
 9. Soluţiile autorului:
  MEDICALĂ = EPANȘAMENT (E-PANSAMENT)
  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ = VOIEVODAT (VOIE V-O DAT)
  ÎN GRĂDINĂ = ROȘIE (R-OSIE)
  Felicitări celor care au găsit soluţiile corecte!

  RăspundețiȘtergere