IMPORTANT! Clasamentul concursului „Dezlegătorul anului” se poate accesa din meniul de mai sus.

luni, 27 februarie 2017

PĂTRĂŢICA VESELĂ


CONCURSUL "DEZLEGĂTORUL ANULUI"

Concursul se va încheia odată cu ultima postare pe 2017.
Se va acorda un punct pentru fiecare problemă rezolvată.
Autorii care îşi manifestă dorinţa de a participa la acest
concurs, vor primi un punct pentru propria problemă,
cu condiţia de a rezolva corect cel puţin una dintre
celelalte probleme ale postării.

CLASAMENT (după etapa 6)


LADISLAU STRIFLER    - 14 p
MARIN HÂŞ                     14 p
LAVINIA ŞURUBARU     13 p
PETRE HRISTODULO    13 p
COSTEL ANDREESCU   13 p
ELENA CUREA               - 11 p
MATEI GALL                   - 11 p
IOAN AUGUSTIN            -   5 p
OCTAVIAN SLĂVUC      -   2 p
GHEORGHE ARVINTE   -   1 p
ANONIM I                        -   8 p
ANONIM II                       -   1 p

GROTĂ - Enigmă de Costel ANDREESCU

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

LA STRUNGURI - Enigmă de Ladislau STRIFLER

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

SCRABBLE: Partida 15 - Turul 1

Scrieţi depunerea la COMENTARII, până sâmbătă 4 martie, ora 24

miercuri, 22 februarie 2017

PĂTRĂŢICA VESELĂ


LA PIAŢĂ - Enigmă de Marin HÂŞ

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

INTOXICAŢIE DE LA COLORANŢI - Enigmă de Matei GALL

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

CONCURSUL "DEZLEGĂTORUL ANULUI"

Concursul se va încheia odată cu ultima postare pe 2017.
Se va acorda un punct pentru fiecare problemă rezolvată.
Autorii care îşi manifestă dorinţa de a participa la acest
concurs, vor primi un punct pentru propria problemă,
cu condiţia de a rezolva corect cel puţin una dintre
celelalte probleme ale postării.
CLASAMENT (după etapa 5)
LADISLAU STRIFLER    - 12 p
MARIN HÂŞ                     12 p
PETRE HRISTODULO    11 p
LAVINIA ŞURUBARU     11 p
COSTEL ANDREESCU   11 p
ELENA CUREA               - 10 p
MATEI GALL                   -   9 p
IOAN AUGUSTIN            -   4 p
OCTAVIAN SLĂVUC      -   2 p
GHEORGHE ARVINTE   -   1 p
ANONIM I                        -   8 p
ANONIM II                       -   1 p

ABC ENIGMISTIC (6) prezentat de Ladislau Strifler - REBO ELIPTIC

TERMINOLOGIE FOLOSITĂ ÎN ENIGMISTICĂ
Titlu: parte a problemei care definește sfera noțională din care face parte soluția. (ex.: PROVERB; ÎN CONCEDIU; LA ȘCOALĂ etc.)
Gen: tipul, încadrarea enigmistică a problemei. (ex.: Rebus; Rebus reflexiv; Monoverb, Criptografie ș.a.)
Cheie: o înșiruire de cifre despărțite, după caz, de virgulă care reprezintă numărul de litere al fiecărui cuvânt din interpretare, respectiv soluție. (ex.: 1-2, 6, 6, 2, 5;  2, 4, 4, 8; 3-10) sau o secvență de X-uri, O-uri sau chiar litere ale interpretării/soluției, pentru unele genuri enigmistice care presupun schimbarea (metagramele), eliminarea (problemele eliptice) sau inserarea unor litere în soluție (problemele cu incastru și intars), exemplificând exact poziția acestora în cadrul cuvântului. (ex.: OXXXX = OXXXX pentru CARTE - MARTE; XXXUXX pentru CĂRUȚE).
Bideterminare: reprezintă de fapt titlul problemei. Lingvistic, elementul de compunere BI- înseamnă de „două ori”, dar cuvântul bideterminare s-a împământenit cu sensul de „a doua determinare”. La începuturile enigmisticii, problemele nu aveau titlu și erau „determinate” (cu sensul de precizate) doar prin gen și cheia aferentă genului. S-a constatat că aceasta nu este de ajuns, iar la unele probleme se poate ajunge la soluții duble. Era necesară, așadar,  definirea exactă a sferei din care face parte soluția. Astfel s-a născut bideterminarea (determinarea dublă a problemei), prin specificarea într-un pseudotitlu a genului și sferei noționale (ex.: Monoverb geografic, Rebus proverbial, Rebus aviatic), înlăturând echivocul și dând o mână de ajutor la dezlegare. Unele probleme sunt mai ușor de dezlegat dacă se cunoaște domeniul pe care trebuie să „aterizeze” soluția. Ușor, bideterminarea monobloc a fost înlocuită de titlul propriu-zis,  genul enigmistic fiind trecut înaintea cheii problemei, în paranteză.
Ligamentare: cerință a enigmisticii moderne de a folosi ligamentele și tehnica aferentă, care prin unirea finalului unui cuvânt cu începutul celui de al doilea cuvânt formează un alt cuvânt cu înțeles de sine stătător (ex.: RAMĂ + GARAJ = MĂGAR).

REBO ELIPTC

Eliptic: (elipsă) se va elimina o literă din interpretarea imaginilor. Pe lângă faptul că se specifică subgenul (ex: rebo eliptic), procedeul este evidențiat și în cheia aferentă, printr-o cifră pusă în paranteză. Astfel suma literelor din partea stângă a cheii va fi mai mare cu 1, față de cea din dreapta. Se mai utilizează, dar mai rar, varianta polieliptică (mai multe cuvinte pierd câte o literă), sau polieliptică identică, ceea ce înseamnă că fiecărei imagini citite îi vom elimina aceeași literă. Această literă  nu se scrie în clar, deducția ei rămânând în sarcina dezlegătorului. Este posibil ca dintr-un cuvânt, eliminând litere diferite, să găsim mai multe soluții ale problemei enigmistice. În acest caz ne ajută prima parte a bideterminării, și anume titlul care definește, nu-i așa, sfera noțională.
Rebo  este enigma derivată din Rebus, deci cu citire directă a imaginilor, dar cu anumite restricții privind prezentarea. Rebo va avea soluția întotdeauna dintr-un singur cuvânt, compus din două sau mai multe cuvinte ilustrate într-un tablou unitar, cu o alăturare firească a elementelor constitutive. De multe ori imaginile componente sunt date disparat (depinzând de posibilitățile grafice), dar acestea trebuie să facă parte din același domeniu. Putem spune, așadar, că Rebo este un Rebus dintr-un singur cuvânt, sau o șaradă ilustratăȘi acest gen poate avea unele variante (subgenuri), cum ar fi: reflexiv, anagramat sau eliptic, precum și unele combinații între aceste variante (ex.: eliptic anagramat).
Indiferent de caz, cel ideal sau cel al subgenurilor anagramat sau eliptic, cheia va cuprinde numărul de litere aferent fiecărei imagini citite. (ex.: 6 + 4 = 10; 6 + (4) = 9). Cifra (4) între paranteze, semnalează că se va elimina o literă din cuvântul respectiv (elipsă). Cifra „rezultat” ne va indica numărul de litere din care se compune soluția.
Citirea imaginii: Fiind un tablou omogen, pentru soluționare vor trebui identificate elementele, adică descompusă imaginea unitară în atâtea cuvinte câte sunt indicate de cheie. Citirea imaginii trebuie să se facă de la stânga spre dreapta iar elementele găsite vor corespunde cifrelor cheii. Spre exemplu: vom avea un tablou cu un CAL (păscând) pe un CÂMP, iar în apropierea lui un CAR (căruță). Din cheia 3 + 3 = 6, vom deduce că elementele esențiale vor fi CAL + CAR (și nu CÂMP), care ne va da soluția CALCAR.

Iată un exemplu concret:

Problema propusă pentru acasă, pune în valoare procedeul eliptic și subliniază încă o dată necesitatea unui titlu ce definește domeniul din care face parte soluția. În cazul eventualelor soluții multiple (mai mult de două sau trei), titlul nu va putea cuprinde toate domeniile, astfel problema va fi văduvită de un titlu adecvat.
Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

SCRABBLE: DIN 26 FEBRUARIE - PARTIDA 15


duminică, 19 februarie 2017

PĂTRĂŢICA VESELĂ

Una de actualitate:
Şi alta din Epoca de Aur:
               Primită de la Costel ANDREESCU

CONCURSUL "DEZLEGĂTORUL ANULUI"

Concursul se va încheia odată cu ultima postare pe 2017.
Se va acorda un punct pentru fiecare problemă rezolvată.
Autorii care îşi manifestă dorinţa de a participa la acest
concurs, vor primi un punct pentru propria problemă,
cu condiţia de a rezolva corect cel puţin una dintre
celelalte probleme ale postării.
CLASAMENT (după etapa 4)
LADISLAU STRIFLER    - 9 p
ELENA CUREA               - 9 p
MARIN HÂŞ                     9 p
MATEI GALL                   9 p
PETRE HRISTODULO    9 p
LAVINIA ŞURUBARU     9 p
COSTEL ANDREESCU   9 p
IOAN AUGUSTIN            4 p
OCTAVIAN SLĂVUC      - 2 p
GHEORGHE ARVINTE   - 1 p
ANONIM I                        - 7 p
ANONIM II                       - 1 p

APARIŢIE - Enigmă de Costel ANDREESCU

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

TRĂIASCĂ PCR! - Enigmă de Ladislau STRIFLER

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

joi, 16 februarie 2017

PĂTRĂŢICA VESELĂ


Concursul: DEZLEGĂTORUL ANULUI

Concursul se va încheia odată cu ultima postare pe 2017.
Se va acorda un punct pentru fiecare problemă rezolvată.
Autorii care îşi manifestă dorinţa de a participa la acest
concurs, vor primi un punct pentru propria problemă,
cu condiţia de a rezolva corect cel puţin una dintre
celelalte probleme ale postării.
CLASAMENT (după etapa 3)
LADISLAU STRIFLER    - 7 p
ELENA CUREA               - 7 p
MARIN HÂŞ                     7 p
MATEI GALL                   7 p
PETRE HRISTODULO    7 p
COSTEL ANDREESCU   7 p
LAVINIA ŞURUBARU     7 p
IOAN AUGUSTIN            4 p
OCTAVIAN SLĂVUC      - 1 p
GHEORGHE ARVINTE   - 1 p
IOAN FELECAN              1 p
ANONIM I                        - 6 p
ANONIM II                       - 1 p

ABC ENIGMISTIC (5) prezentat de Ladislau Strifler - REBO

TERMINOLOGIE FOLOSITĂ ÎN ENIGMISTICĂ
Titlu: parte a problemei care definește sfera noțională din care face parte soluția. (ex.: PROVERB; ÎN CONCEDIU; LA ȘCOALĂ etc.)
Gen: tipul, încadrarea enigmistică a problemei. (ex.: Rebus; Rebus reflexiv; Monoverb, Criptografie ș.a.)
Cheie: o înșiruire de cifre despărțite, după caz, de virgulă care reprezintă numărul de litere al fiecărui cuvânt din interpretare, respectiv soluție. (ex.: 1-2, 6, 6, 2, 5;  2, 4, 4, 8; 3-10) sau o secvență de X-uri, O-uri sau chiar litere ale interpretării/soluției, pentru unele genuri enigmistice care presupun schimbarea (metagramele), eliminarea (problemele eliptice) sau inserarea unor litere în soluție (problemele cu incastru și intars), exemplificând exact poziția acestora în cadrul cuvântului. (ex.: OXXXX = OXXXX pentru CARTE - MARTE; XXXUXX pentru CĂRUȚE).
Bideterminare: reprezintă de fapt titlul problemei. Lingvistic, elementul de compunere BI- înseamnă de „două ori”, dar cuvântul bideterminare s-a împământenit cu sensul de „a doua determinare”. La începuturile enigmisticii, problemele nu aveau titlu și erau „determinate” (cu sensul de precizate) doar prin gen și cheia aferentă genului. S-a constatat că aceasta nu este de ajuns, iar la unele probleme se poate ajunge la soluții duble. Era necesară, așadar,  definirea exactă a sferei din care face parte soluția. Astfel s-a născut bideterminarea (determinarea dublă a problemei), prin specificarea într-un pseudotitlu a genului și sferei noționale (ex.: Monoverb geografic, Rebus proverbial, Rebus aviatic), înlăturând echivocul și dând o mână de ajutor la dezlegare. Unele probleme sunt mai ușor de dezlegat dacă se cunoaște domeniul pe care trebuie să „aterizeze” soluția. Ușor, bideterminarea monobloc a fost înlocuită de titlul propriu-zis,  genul enigmistic fiind trecut înaintea cheii problemei, în paranteză.
Ligamentare: cerință a enigmisticii moderne de a folosi ligamentele și tehnica aferentă, care prin unirea finalului unui cuvânt cu începutul celui de al doilea cuvânt formează un alt cuvânt cu înțeles de sine stătător (ex.: RAMĂ + GARAJ = MĂGAR).

REBO
Rebo  este enigma derivată din Rebus, deci cu citire directă a imaginilor, dar cu anumite restricții privind prezentarea. Rebo va avea soluția întotdeauna dintr-un singur cuvânt, compus din două sau mai multe cuvinte ilustrate într-un tablou unitar, cu o alăturare firească a elementelor constitutive. De multe ori imaginile componente sunt date disparat (depinzând de posibilitățile grafice), dar acestea trebuie să facă parte din același domeniu. Putem spune, așadar, că Rebo este un Rebus dintr-un singur cuvânt, sau o șaradă ilustrată. Și acest gen poate avea unele variante (subgenuri), cum ar fi: reflexiv, anagramat sau eliptic, precum și unele combinații între aceste variante (ex.: eliptic anagramat).
Indiferent de caz, cel ideal sau cel al subgenurilor anagramat sau eliptic, cheia va cuprinde numărul de litere aferent fiecărei imagini citite. (ex.: 6 + 4 = 10; 6 + (4) = 9). Cifra (4) între paranteze, semnalează că se va elimina o literă din cuvântul respectiv (elipsă). Cifra „rezultat” ne va indica numărul de litere din care se compune soluția.
Citirea imaginii: Fiind un tablou omogen, pentru soluționare vor trebui identificate elementele, adică descompusă imaginea unitară în atâtea cuvinte câte sunt indicate de cheie. Citirea imaginii trebuie să se facă de la stânga spre dreapta iar elementele găsite vor corespunde cifrelor cheii. Spre exemplu: vom avea un tablou cu un CAL (păscând) pe un CÂMP, iar în apropierea lui un CAR (căruță). Din cheia 3 + 3 = 6, vom deduce că elementele esențiale vor fi CAL + CAR (și nu CÂMP), care ne va da soluția CALCAR.

Iată un exemplu concret:

... şi o temă pentru acasă:
Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

miercuri, 15 februarie 2017

ŞCOLARĂ - Enigmă de Ioan FELECAN

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

ÎN STRUCTURA PLANTELOR - Enigmă de Matei GALL

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

luni, 13 februarie 2017

PĂTRĂŢICA VESELĂ


Concursul DEZLEGĂTORUL ANULUI

Concursul se va încheia odată cu ultima postare pe 2017.
Se va acorda un punct pentru fiecare problemă rezolvată.
Autorii care îşi manifestă dorinţa de a participa la acest
concurs, vor primi un punct pentru propria problemă,
cu condiţia de a rezolva corect cel puţin una dintre
celelalte probleme ale postării.
CLASAMENT (după etapa 2)
LADISLAU STRIFLER    - 5 p
ELENA CUREA               - 5 p
MARIN HÂŞ                     5 p
MATEI GALL                   5 p
PETRE HRISTODULO    5 p
COSTEL ANDREESCU   5 p
LAVINIA ŞURUBARU     5 p
IOAN AUGUSTIN            2 p
OCTAVIAN SLĂVUC      - 1 p
ANONIM                          4 p
Punctajul ANONIMULUI v-a fi validat numai dacă va semna începând cu etapa 3.

PREFERINŢĂ REGIZORALĂ - Enigmă de Costel ANDREESCU

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

STOP LA VINĂ! - Enigmă de Ladislau STRIFLER

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

SCRABBLE: Partida 14 - Rezultate finale

WINNER: VICTOR STOIAN
CONGRATULATIONS!
După o pauză de o săptămână,
revenim cu PARTIDA 15.

joi, 9 februarie 2017

PĂTRĂŢICA VESELĂ

               Primită de la Costel ANDREESCU

CONCURSUL DEZLEGĂTORUL ANULUI

Concursul se va încheia odată cu ultima postare pe 2017.
Se va acorda un punct pentru fiecare problemă rezolvată.
Autorii care îşi manifestă dorinţa de a participa la acest
concurs, vor primi un punct pentru propria problemă,
cu condiţia de a rezolva corect cel puţin una dintre
celelalte probleme ale postării.
CLASAMENT (după etapa 1)
LADISLAU STRIFLER    - 3 p
ELENA CUREA               - 3 p
MARIN HÂŞ                     3 p
MATEI GALL                   3 p
PETRE HRISTODULO    3 p
COSTEL ANDREESCU   3 p
LAVINIA ŞURUBARU     3 p
IOAN AUGUSTIN            1 p
OCTAVIAN SLĂVUC      - 1 p
ANONIM                          3 p
Punctajul ANONIMULUI v-a fi validat numai dacă va semna începând cu etapa 3.

CE ADMIR LA ARDELENII DIN ORAŞ? - Enigmă cu animaţie de Matei GALL

Click pe imagine, în caz că nu se vede animaţia
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apasă PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

LA PATINOAR - Enigmă de Nelu ROMAN

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

ABC ENIGMISTIC (4) prezentat de Ladislau Strifler: ANAGRAMA

TERMINOLOGIE FOLOSITĂ ÎN ENIGMISTICĂ
Titlu: parte a problemei care definește sfera noțională din care face parte soluția. (ex.: PROVERB; ÎN CONCEDIU; LA ȘCOALĂ etc.)
Gen: tipul, încadrarea enigmistică a problemei. (ex.: Rebus; Rebus reflexiv; Monoverb, Criptografie ș.a.)
Cheie: o înșiruire de cifre despărțite, după caz, de virgulă care reprezintă numărul de litere al fiecărui cuvânt din interpretare, respectiv soluție. (ex.: 1-2, 6, 6, 2, 5;  2, 4, 4, 8; 3-10) sau o secvență de X-uri, O-uri sau chiar litere ale interpretării/soluției, pentru unele genuri enigmistice care presupun schimbarea (metagramele), eliminarea (problemele eliptice) sau inserarea unor litere în soluție (problemele cu incastru și intars), exemplificând exact poziția acestora în cadrul cuvântului. (ex.: OXXXX = OXXXX pentru CARTE - MARTE; XXXUXX pentru CĂRUȚE).
Bideterminare: reprezintă de fapt titlul problemei. Lingvistic, elementul de compunere BI- înseamnă de „două ori”, dar cuvântul bideterminare s-a împământenit cu sensul de „a doua determinare”. La începuturile enigmisticii, problemele nu aveau titlu și erau „determinate” (cu sensul de precizate) doar prin gen și cheia aferentă genului. S-a constatat că aceasta nu este de ajuns, iar la unele probleme se poate ajunge la soluții duble. Era necesară, așadar,  definirea exactă a sferei din care face parte soluția. Astfel s-a născut bideterminarea (determinarea dublă a problemei), prin specificarea într-un pseudotitlu a genului și sferei noționale (ex.: Monoverb geografic, Rebus proverbial, Rebus aviatic), înlăturând echivocul și dând o mână de ajutor la dezlegare. Unele probleme sunt mai ușor de dezlegat dacă se cunoaște domeniul pe care trebuie să „aterizeze” soluția. Ușor, bideterminarea monobloc a fost înlocuită de titlul propriu-zis,  genul enigmistic fiind trecut înaintea cheii problemei, în paranteză.
Ligamentare: cerință a enigmisticii moderne de a folosi ligamentele și tehnica aferentă, care prin unirea finalului unui cuvânt cu începutul celui de al doilea cuvânt formează un alt cuvânt cu înțeles de sine stătător (ex.: RAMĂ + GARAJ = MĂGAR).
ANAGRAMA
Aici ar trebui să prezentăm rebusul eliptic anagramat, dar pentru că despre rebusul eliptic am vorbit data trecută, să vedem doar ce este anagramarea. Acest gen enigmistic constă în schimbarea ordinii literelor în urma citirii imaginilor şi rearanjarea lor în soluţie, conform cheii, în aşa fel încât să nu existe o succesiune mai mare de două litere neamestecată. Ex.: CARTE = CRETĂ, CERAT, CĂTRE, CERTĂ. Ar mai fi şi ECART, dar acest cuvânt ar fi insuficient anagramat deoarece avem un şir de patru litere identice cu ale bazei (CARTE).

Iată un exemplu concret:

... şi o temă pentru acasă:
Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare