IMPORTANT! Clasamentul concursului „Dezlegătorul anului” se poate accesa din meniul de mai sus.

vineri, 27 octombrie 2017

miercuri, 25 octombrie 2017

PĂTRĂȚICA VESELĂ


CU ZIMȚI - Enigmă de Nicolae ȘUT


Click pe imagine pentru a o mări
Scrieți soluția la COMENTARII, apoi apăsați PUBLICAȚI
Comentariile și răspunsurile, la o săptămână după publicare

LA MORT CU JALE - Enigmă de Matei GALL


Click pe imagine pentru a o mări
Scrieți soluția la COMENTARII, apoi apăsați PUBLICAȚI
Comentariile și răspunsurile, la o săptămână după publicare

ABC ENIGMISTIC (23) - MONOVERB - P1

TERMINOLOGIE FOLOSITĂ ÎN ENIGMISTICĂ
Titlu: parte a problemei care definește sfera noțională din care face parte soluția. (ex.: UMFLĂTURI; EMULAȚIE)
Gen: tipul, încadrarea enigmistică a problemei. (ex.: Monoverb, Monoverb ilustrat)
Cheie: o înșiruire de cifre sau literele X și 0, despărțite, după caz, de virgulă care reprezintă numărul de litere al fiecărui cuvânt din citire/interpretare, respectiv soluție. (ex.: 4-82,3,5=10, XXX + OO = XOOXX)
Bideterminare: cuvânt folosit exclusiv în domeniul rebusist ce desemnează impropriu titlul. Lingvistic, elementul de compunere BI- înseamnă de „două ori”, dar cuvântul bideterminare s-a împământenit cu sensul de „a doua determinare”. La începuturile enigmisticii, problemele nu aveau titlu și erau „determinate” (cu sensul de precizate) doar prin gen și cheia aferentă genului. Pentru evitarea soluțiilor duble s-a impus specificarea într-un pseudotitlu a genului și sferei noționale (domeniul din care face parte soluția). (ex.: Monoverb geometric, Monoverb cu excamație, Monoverb nihilist)
Incastru: se va introduce o literă  sau o silabă în cuvântul rezultat după citirea sau interpretarea imaginilor/semnelor/versurilor.
Intars:  spre deosebire de incastru, unde o singură literă este inserată, acest procedeu cere inserarea în cuvântul de bază a două litere, având totuși restricția ca acestea să fie în interiorul cuvântului și nu la margini. (ex.: XPXRXX =  SATE - SPARTE)
Criptografic: atribut folosit în enigmistică pentru a indica domeniul criptografiei - scrierea secretă prin folosirea unor semne convenționale. În enigmistică, această scriere secretă (criptică),  este  realizată prin particularități ale literelor sau semnelor, raporturile dintre acestea, spațierea/poziția  lor în cadrul prezentării etc., toate acestea respectând o rațiune funcțională și gramaticală. 

MONOVERB


Monoverbul este problema enigmistică cel mai  des întâlnită, la concurență cu reboul. După cum îi specifică și numele, provenit dintr-un amalgam grecesc („monos” = unic, singur) și latinesc („verbum” = cuvânt), soluția enigmei constă dintr-un singur cuvânt. De-a lungul timpului, în rubricile de ABC, s-a încercat o sistematizare a monoverbului având în vedere criterii diferite. Fiecare încercare și-a avut adepți cu multe pro și contra. Cel mai important criteriu în delimitarea genurilor, după o părere personală, rămâne însă mecanismul de dezlegare. Astfel, chiar dacă o enigmă are soluția formată dintr-un cuvânt, deci monoverb, ea poate fi la bază un rebus criptografic (adică o serie de imagini citite direct și litere sau semne grafice interpretate), sau un simplu rebus în cazul monoverbului cu incastru sau cu intars - inversul scartului, respectiv scartului diseminat.
Maniera de raționament face posibilă o diferențiere a monoverbelor care ar putea avea aceeași prezentare, dar reîncadrarea enigmelor ar zdruncina din temelii enigmistica și așa șubrezită de multitudinea de probleme hibride.
Din marea familie a monoverbului face parte și monoverbul literal - poate cel mai răspândit dintre subgenuri. În acest subgen se încadrează acele monoverbe care au ca prezentare doar litere și semne grafice, ceea ce îl încadrează de fapt la scriere criptică, cu alte cuvinte: criptografie.
Interpretarea prezentării (monoverb literal): Se face în bloc sau pe grupuri de litere sau semne grafice, care prin poziția lor - una față de cealaltă - (în interior, lângă, sub), raportul dintre ele (mai mare, mai mic), prin trăsăturile pe care le au (culori sau  alte semne particulare cum ar fi tăiat, rupt, liniat) și nu în ultimul rând dispunerea lor în spațiu (des, rar) compun câte o mini-propoziție, de cele mai multe ori eliptică de predicat (ex.: A-MIC, NE-GRI, ) sau chiar o propoziție (ex.: B-ARE-M). În dezlegarea unui monoverb un rol foarte mare îl joacă reperarea prepozițiilor, conjuncțiilor și adjectivelor, acei lianți care dau formă și sens propozițiilor. 
Cheia (monoverb literal): are două părți (cifre), despărțite prin cratimă (ex.: 4-8). Prima parte exemplifică numărul de unități lingvistice care intră în compoziția monoverbului, partea a doua exemplificând numărul total de litere din care este alcătuită soluția.
Să vedem și câteva exemple concrete presărate cu puțină teorie:
La următorul monoverb având doar cheia 3-6 putem ajunge la două soluții, mecanismul rațional fiind - oarecum evident - poziția literelor. Am putea spune că RE -este- PE - DE, dar la fel de bine am putea interpreta SUB -litera -RE -este- D. Astfel RE-PE-DE sau SUB-RE-D ar fi soluții acceptate pentru această prezentare. 

Exemplul vine în susținerea necesității unui titlu adecvat, întregind genul (încadrarea) într-o bideterminare ce nu lasă echivoc soluției. Acest mecanism de interpretare dublă a reprezentării este folosit în varianta analitică a  monoverbului denumită analiverb.

Să dăm însă și alte exemple de monoverbe eminamente literale:


Mai sus am arătat cazurile mai simple, atunci când construcția monoverbială este un bloc unitar, dar putem avea variante în care sunt insule (grupuri) criptice, relaționate sau nu între ele.

Dăm două exemple, sperăm edificatoare:
Aici avem două grupuri complet izolate care trebuie interpretate separat. P este ca și A, asemănarea fiind evidentă, venind de la faptul că sunt cu dungi, formează primul grup. E având o altă particularitate, aceea  de a fi între ghilimele, adică într-un citat formează un alt grup.


Poetic vorbind, aici avem o insulă legată cu un pod de uscat. Interpretarea începe de la al doilea grup SE-CU-N, iar D-ANTE nu ar avea sens dacă nu s-ar raporta la grup, deci izolarea acestuia ca și în cazul lui CITAT-E nu este posibilă.

Similar și altor enigme, monoverbul literal are varianta reflexivă, când soluția se va afla după citirea de la coadă spre cap a dezlegării. Să vedem un exemplu concret:

Sunt însă situații aparte când prezentarea literală nu trebuie interpretată ca și în exemplele anterioare. Pozițiile literelor una față de cealaltă nu sunt un criteriu de raționament, ci  unitatea prezentării trebuie descifrată. Astfel de dezlegare, oricărui gen i s-ar aplica, duce problema în sfera criptorebusului, adică acolo unde imaginea sau scrisul în sine are un tâlc și trebuie deslușită. Putem spune cu sinceritate că următorul exemplu este o găselniță și nu vom avea o sumedenie de ocazii în care prezentarea literală să trebuiască interpretată, dar enigma fiind oarecum mimetică merită a fi amintită.

În această categorie a monoverbelor literale intră și acele monoverbe care uzitează în prezentare și de anumite desene ajutătoare

Am văzut pe parcursul exemplelor că literele (consoanele) pot fi citite în mai multe feluri:
1. prin consoana însăși, trecută simplu fără ajutorul vocalei de susținere a pronunției (N, P, S, M, H ș.a.m.d.)
2. prin diferitele pronunții literare ale acestora (NE/EN, PE, ES/SE, EM/ME, HA/HAȘ). Nu este admisă transcrierea cu vocala î (NÎ, MÎ, HÎ ș.a.m.d.)

Ar mai fi de amintit și acele enigme care depășesc prezentarea pur simbolistică, personificând literele și redând printr-un tablou expresiv relațiile dintre acestea. În  următorul exemplu Gida Macri ne propune un Monoverb (4-8), pe vremea aceea (1944), fără titlu.


Interpretare: ÎN-C-URCĂ-T
Soluție: ÎNCURCAT

În acest exemplu Carol PETER ne propune,tot în 1944, ceva similar cu imaginea de mai sus:

Interpretare: CA STĂ-N A, unde K(omul) stă în A (fotoliu)
Soluție: CASTANĂ

Ne vom opri aici cu exemplificările. Ca o concluzie a celor prezentate până acum, vă propunem pentru dezlegare o enigmă simplă, bazată exclusiv pe litere și raporturile dintre ele:


duminică, 22 octombrie 2017

PĂTRĂŢICA VESELĂ


EXCLUSIVITATE - Enigmă de Costel ANDREESCU

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

PERICOL... LA CURTE - Enigmă de Marin HÂŞ

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

SCRABBLE - Partida 16 - Turul 7

Scrieţi depunerile la COMENTARII, până sâmbătă 28 octombrie, ora 24

vineri, 20 octombrie 2017

miercuri, 18 octombrie 2017

PĂTRĂȚICA VESELĂ


CHEF LA CRAMĂ - Enigmă de Ioan FELECAN


Click pe imagine pentru a o mări
Scrieți soluția la COMENTARII, apoi apăsați PUBLICAȚI
Comentariile și răspunsurile, la o săptămână după publicare

DE BUNĂVOIE ȘI NESILIT DE NIMENI - Enigmă de Gheorghe BONDIȘ


Click pe imagine pentru a o mări
Scrieți soluția la COMENTARII, apoi apăsați PUBLICAȚI
Comentariile și răspunsurile, la o săptămână după publicare

CAPITALĂ AFRICANĂ - Enigmă de Ananei GAGNIUC


Click pe imagine pentru a o mări
Scrieți soluția la COMENTARII, apoi apăsați PUBLICAȚI
Comentariile și răspunsurile, la o săptămână după publicare

duminică, 15 octombrie 2017

PĂTRĂŢICA VESELĂ


NONCONFORMISM - Enigmă de Costel ANDREESCU

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

FACE SAU NU TĂRĂBOI? - Enigmă de Marin HÂŞ

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

SCRABBLE: Partida 16 - Turul 6

Scrieţi depunerile la COMENTARII, până sâmbătă 21 octombrie, ora 24

vineri, 13 octombrie 2017

miercuri, 11 octombrie 2017

PĂTRĂȚICA VESELĂ


ROMAN POLIȚIST (Agatha CHRISTIE) - Enigmă de Nelu ROMAN


Click pe imagine pentru a o mări
Scrieți soluția la COMENTARII, apoi apăsați PUBLICAȚI
Comentariile și răspunsurile, la o săptămână după publicare

CU REZUMATE - Enigmă de Matei GALL


Click pe imagine pentru a o mări
Scrieți soluția la COMENTARII, apoi apăsați PUBLICAȚI
Comentariile și răspunsurile, la o săptămână după publicare

ÎNDEMNUL ANTRENORULUI ÎNAINTE DE MECI - Enigmă de Ananei GAGNIUC


Click pe imagine pentru a o mări
Scrieți soluția la COMENTARII, apoi apăsați PUBLICAȚI
Comentariile și răspunsurile, la o săptămână după publicare

duminică, 8 octombrie 2017

PĂTRĂŢICA VESELĂ


GLOBE-TROTTERUL... - Enigmă de Costel ANDREESCU

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

CĂŢĂRATĂ ÎN COPAC . Enigmă de Marin HÂŞ

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

SCRABBLE: Partida 16 - Turul 5

Scrieţi depunerile la COMENTARII, până sâmbătă 14 octombrie, ora 24

vineri, 6 octombrie 2017

CU CERTITUDINE - Enigmă de Ioan FELECAN

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieți soluția la COMENTARII, apoi apăsați PUBLICAȚI
Comentariile și răspunsurile, la o săptămână după publicare

joi, 5 octombrie 2017

miercuri, 4 octombrie 2017

PĂTRĂȚICA VESELĂ

PREFERINȚĂ SĂNĂTOASĂ - Enigmă de Nelu ROMAN


Click pe imagine pentru a o mări
Scrieți soluția la COMENTARII apoi apăsați PUBLICAŢI
Comentariile și răspunsurile, la o săptămână după publicare

FĂRĂ ÎNDOIALĂ - Enigmă de Matei GALL


Click pe imagine pentru a o mări
Scrieți soluția la COMENTARII apoi apăsați PUBLICAŢI
Comentariile și răspunsurile, la o săptămână după publicare

IMITAȚIE LA PREȚ DE PIATRĂ PREȚIOASĂ - Enigmă cu sonor de Ananei GAGNIUC


Click pe imagine pentru a porni clipul
Scrieți soluția la COMENTARII apoi apăsați PUBLICAŢI
Comentariile și răspunsurile, la o săptămână după publicare

Concursul DEZLAGĂTORUL ANULUI (46)

Concursul se va încheia odată cu ultima postare pe 2017.
Se va acorda un punct pentru fiecare problemă rezolvată.

CLASAMENT (după etapa 46)Marin HÂȘ=106p
Lavinia ȘURUBARU=99p
Petre HRISTODULO=87p
Costel ANDREESCU=86p
Ladislau STRIFLER=81p
Elena CUREA=80p
Matei GALL=67p
Ioan AUGUSTIN=28p
Zoica UTUREANU=18p
Dana HUC=13p
Teodor SĂTMĂREAN=11p
Sabin MERCHEȘAN=7p
Octavian SLĂVUC=5p
Gheorghe ARVINTE=3p
Arpad KECSETI=2p
Ion Ene METELEU=1p
Anonim I=79p
Anonim II=5p

duminică, 1 octombrie 2017

PĂTRĂŢICA VESELĂ


BUN LA DATORIE - Enigmă de Costel ANDREESCU

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

Concursul DEZLEGĂTORUL ANULUI (45)

Concursul se va încheia odată cu ultima postare pe 2017.
Se va acorda un punct pentru fiecare problemă rezolvată.

CLASAMENT (după etapa 45)Marin HÂŞ=103p
Lavinia ŞURUBARU=96p
Petre HRISTODULO=84p
Costel ANDREESCU=83p
Ladislau STRIFLER=81p
Elena CUREA=77p
Matei GALL  =64p
Ioan AUGUSTIN=27p
Zoica UTUREANU=18p
Dana HUC=13p
Teodor SĂTMĂREAN=11p
Octavian SLĂVUC=5p
Sabin MERCHEŞAN=5p
Gheorghe ARVINTE=3p
Arpad KECSETI=2p
Ion Ene METELEU=1p
Anonim I  =77p
Anonim II=5p

BUNĂ... LA UN ROM - Enigmă de Marin HÂŞ

Click pe imagine pentru a o mări
Scrieţi soluţia la COMENTARII, apoi apăsaţi PUBLICAŢI
Comentariile şi răspunsurile, la o săptămână după publicare

SCRABBLE: Partida 16 - Turul 4

Scrieţi depunerile la COMENTARII, până sâmbătă 7 octombrie, ora 24